تعمیر انواع جاروبرقی

عیب یابی و تعمیر انواع جاروبرقی

جهت مطالعه مطالب قبلی درباره عیب یابی و تعمیر انواع جاروبرقی کلیک کنید

عيب ۱۰- موتور روشن مي شود اما قدرت چنداني ندارد .

علت۱۰- خرابي ياطاقان ها

رفع عيب ۱۰- آرميچر بكمك ياطاقان ها قادر خواهد بود كه براحتي بچرخد و اگر بلبرينگ ها يا بوش ها خراب شوند آرميچر در حال چرخش دچار مشكل مي شود. (اگر ياطاقان ها خراب شوند آرميچر در حال چرخش با كفشك هاي قطب در گير شده و صداي ناهنجاري را بوجود مي آورد).

مي توان با رويت سايش هسته فلزي آرميچر كه در نتيجه در گيري آرميچر و كفشك هاي قطب است به شكل ياطاقان ها پي برد و بلافاصله نسبت به عيب اقدام نمود.

جهت مطالعه مطالب قبلی درباره عیب یابی و تعمیر انواع جاروبرقی کلیک کنید

عيب۱۱- موتور روشن مي شود اما قدرت چنداني ندارد .

علت ۱۱- نيم سوز بودن موتور

رفع عيب ۱۱- يك موتور نيم سوز قدرت زيادي نداشته و بلافاصله داغ مي كند.تشخيص سوختگي و يا عيب در آرميچر و بالشتك ها در قسمت هاي موتور هاي يونيورسال كاملا” آورده شده است.

موتور نيم سوز شده را مي توان بدون باز نمودن جارو با اندازه گيري جريان مصرفي دستگاه تشخيص داد. جريان مصرفي يك موتور نيم سوز شده معمولا” يا چندين برابر جريان نامي دستگاه است و يا جريان مصرفي بسيار ناچيزي مي كشد.

جهت مطالعه مطالب قبلی درباره عیب یابی و تعمیر انواع جاروبرقی کلیک کنید

تعمیر انواع جاروبرقی

عيب ۱۲- مكش جارو ضعيف است.

علت ۱۲- مشكل از ضعيف بودن موتور است كه در عيب (عوامل موثر در كاهش قدرت موتور بر رسي شد ).

عيب۱۳- مكش جارو ضعيف است.

علت ۱۳- كيسه زباله پر شده است.

رفع عيب ۱۳- كيسه را تخليه نموده و اگر از نوع پارچه اي است در فواصل زماني معين آن را بشوييد تا ذرات غبار از منفذ هاي پارچه خارج گردند.

جهت مطالعه مطالب قبلی درباره عیب یابی و تعمیر انواع جاروبرقی کلیک کنید

تعمیرات لوازم خانگی

تعمیرات لوازم خانگی / جاروبرقی

عيب يابي و تعمير جارو برقي:

جهت خواندن ادامه مطلب تعمیرات لوازم خانگی / جاروبرقی کلیک کنید

عيب ۱- جارو برقي روشن نمي شود.

علت۱- پريز برق ندارد.

رفع عيب ۱- جهت رويت برق پريز ، بهترين روش استفاده از ولتمتر آومتر است . رنج را بر روي ۲۵۰ ولت قرار داده و برق پريز را اندازه گيري نماييد . اگر مشكل از پريز است آن را رفع نماييد .

عيب ۲- جارو روشن نمي شود .

جهت خواندن ادامه مطلب تعمیرات لوازم خانگی / جاروبرقی کلیک کنید

علت ۲- دوشاخه جارو و يا سيم رابط معيوب شده .

رفع عيب ۲- بدنه جارو را باز نموده و بوسيله ولتمتر رسيدن برق را به سيم جمع كن مشاهده نماييد. براي اين آزمايش مي بايست دوشاخه را وارد پريز نموده و چون دستگاه داراي برق است بسيار دقت نماييد . البته مي توانيد همانگونه كه در مباحث قبل گفته شده اين آزمايش را بدون اتصال دستگاه به برق نيز انجام دهيد. براي اين كار ، كافي است ورودي هاي سيم رابط به سيم جمع كن را بيكديگر اتصال داده و اهم متر را در حالي كه رنج بر رويR*1 قرار دارد به دوشاخه متصل نماييد.

اگر دوشاخه سيم رابط سالم باشند ، عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان مي دهد ( در صورت حساس بودن اهم متر ، عقربه چند اهمي را نشان خواهد داد كه در واقع اهم سيم هاي رابط است. ) . در اين آزمايش اگر مشكل از سيم رابط يا دوشاخه باشد ، ابتدا دوشاخه را بر رسي نماييد و سپس نسبت به تعويض سيم رابط اقدام كنيد.

جهت خواندن ادامه مطلب تعمیرات لوازم خانگی / جاروبرقی کلیک کنید

عيب ۳- جارو روشن نمي شود.

علت ۳- عيب از سيم جمع كن است.

رفع عيب ۳- در اكثر موارد اينگونه ديده مي شود كه برق وارد سيم جمع كن شده ولي به سبب عدم اتصال شاخك هاي سيم جمع كن به حلقه هاي گردان قرقره ، فاز يا نول و گاها” هر دو وارد دستگاه نمي شوند ودر نتيجه جارو رو شن نخواهد شد . جهت رفع عيب كافي است شاخك ها را كمي به حالت عمود نزديك نموده ، سپس قرقره را بر روي آن ها قرار دهيم .در نتيجه اين عمل حلقه هاي گردان برشاخك ها فشار وارد نموده و آن ها را به طرف پايين مي راند. حالت فنري شاخك ها، ارتباط بين آن ها و حلقه هاي گردان را من بعد ايجاد خواهد نمود.

جهت خواندن ادامه مطلب تعمیرات لوازم خانگی / جاروبرقی کلیک کنید

تعمیرات لوازم خانگی

عيب ۴- جارو برقي روشن نمي شود.

علت ۴- كليد قطع و وصل خراب است

رفع عيب ۴- جارو را از برق جدا نموده و به وسيله اهم متر كليد را تست نماييد . اگر كليد روشن باشد عقربه عدد صفر و در حالت خاموش كليد عقربه بي نهايت را نشان خواهد داد . در غير اين صورت كليد را تعويض نماييد.

جهت خواندن ادامه مطلب تعمیرات لوازم خانگی / جاروبرقی کلیک کنید