همین حالا ثبت سفارش کنید

1 مشخصات فردی
2 جزییات سفارش
3 زمان و آدرس

خدمات مرتبط با خشک شویی

خشک شویی شلوار
خشک شویی مانتو
خشک شویی ملحفه
خشک شویی پیراهن
خشک شویی کت و شلوار
خشک شویی پتو

هزینه پیک در منطقه شهر رایگان می باشد و هزینه در باقی مناطق مانند بهمنی ، تنگک ها و … مطابق هزینه آژانس محاسبه می گردد .