همین حالا ثبت سفارش کنید


خدمات مرتبط با مبل شویی در محل

مبل ۷ نفره

۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان

مبل ۹ نفره

۱۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومان

*قیمت دقیق بعد از بازدید به مشتری اعلام میگردد و در صورت توافق کار انجام می شود